CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using chat sessions with film makers as a pedagogical tool in film making classes

Thommy Eriksson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Netlearning (2004)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172525

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Pedagogik
Didaktik
Medievetenskap
Kommunikationsvetenskap
Filmvetenskap
Information Technology

Chalmers infrastruktur