CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study of Cr(VI) in ashes from fluidized bed combustion of municipal solid waste: Leaching, secondary reactions and the applicability of some speciation methods

Zareen Abbas ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Waste Management (0956-053X). Vol. 21 (2001), p. 725-739.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172523

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur