CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mesoporous alumina made from a bicontinuous liquid crystalline phase

Neil Cruise (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Kjell Jansson ; Krister Holmberg (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Colloid and Interface Science (0021-9797). Vol. 241 (2001), p. 527-529.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172516

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Yt- och kolloidkemi
Materialkemi
Katalys

Chalmers infrastruktur