CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photo-assisted processes for improved catalytic activity and selectivity of environmentally harmful emissions

Sten Ljungström (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Johan Bergeld (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Stefan Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Topics in catalysis (1022-5528). Vol. 16/17 (2001), p. 433-436.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172508

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemisk fysik
Katalys

Chalmers infrastruktur