CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical and leaching characteristics of ash from combustion of coal, peat and wood in a 12 MWth CFB – a comparative study

Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; S Schelander ; Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Fuel (0016-2361). Vol. 78 (1999), p. 249-258.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172503

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur