CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of the leaching characteristics of wood ash and the influence of ash agglomeration

Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Karlsson ; Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Biomass & Bioenergy (0961-9534). Vol. 16 (1999), p. 119-136.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172502

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur