CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Long term leaching of stabilised wood ash

Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; N. Marsic ; Lars-Gunnar Karlsson ; Anna Tomsic ; Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Scandinavian Journal of Forest Research (0282-7581). Vol. Suppl 2:1 (1998), p. 3-16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur