CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Temperature Reactions of Straw Ash and the Antisintering Additives Kaolin and Dolomite

Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Biomass & Bioenergy (0961-9534). Vol. 14 (1998), p. 67-76.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172500

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljökemi

Chalmers infrastruktur