CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correlations Between Slant Wet Delays Measured by Microwave Radiometry

Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Lubomir Gradinarsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
in Proceedings of the 8th Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing Applications, Feb, 2004, Rome, eds. N. Pierdicca and F.S. Marzano p. 24-27. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1725

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur