CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ash Sintering and Deposit Formation in PFBC

Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Vratislav Langer (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Fuel (0016-2361). Vol. 77 (1998), p. 407-417.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Annan kemi

Chalmers infrastruktur