CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

THermogravimetric combined with mass spectrometric studies on the oxidation of calcium suphide

Kuanrong Qiu (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Tobias Mattisson (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Thermochimica Acta (0040-6031). Vol. 298 (1998), p. 87-93.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur