CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decomposition of NH3 over limestone sorbents and sand materials used in a fluidised bed boiler

Abul Milh Miroslawa (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Kathy Puromäki (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Oliver Lindqvist (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Archivum Combustionis Vol. 15 (1995), p. 110-127.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur