CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Ashes from Wood and Straw

Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Birgitta Olanders
Biomass & Bioenergy (0961-9534). Vol. 8 (1995), p. 105-115.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172494

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur