CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitekturen i upplevelseekonomin

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Arkitektur 3, (2005)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-03-23.
CPL Pubid: 17249

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur