CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nya katalytiska material för NOx-reduktion i syreöverskott

Lars Eriksson (Institutionen för teknisk kemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. - 34 s.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172489

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Influence of the platinum-support interaction on the direct reduction of NOx under lean conditions


Examination

Datum: 1997-02-01
Tid: 10:15