CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low temperature catalytic oxidation of CO and reduction of NO with CH4

Astrid Drewsen (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 56 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: CO oxidation, shell catalyst, homogenous catalyst, Berty reactor, mass transfer, kinetic modeling, simulation, methane, NO, Pd-beta-zeoliteDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2013-10-11.
CPL Pubid: 172484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemi
Kinetik
Katalys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


E!ects of the radial distribution of platinum in spherical alumina catalysts on the oxidation of CO in air


Examination

Datum: 1999-10-08
Tid: 10:15
Lokal: KS101