CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low temperature CO oxidation over cobalt oxide

Jonas Jansson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 41 s.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kinetik
Spektroskopi
Katalys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


A mechanistic study of low temperature CO oxidation over cobalt oxide


Low temperature CO oxidation over Co3O4/Al2O3


Examination

Datum: 2000-02-02
Tid: 10:15