CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic studies of NO oxidation and NOx storage on Pt/BaO/Al2O3 catalysts

Louise Olsson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 47 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: catalysis, emission control, NOx, storage, NO oxidation, Platinum, Barium oxide, Kinetics, Modelling, Mean fieldDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 172477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kinetik
Katalys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


A kinetic study of oxygen adsorption/desorption and NO oxidation over Pt/Al2O3 catalysts


A Kinetic Study of NO Oxidation and NOx Storage on Pt/Al2O3 and Pt/BaO/Al2O3


Examination

Datum: 2000-10-20
Tid: 10:00
Lokal: KS101, Kemigården, Chalmers, Göteborg, Sweden