CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies on metal oxide catalysts for selective catalytic reduction of NOx with NH3 -Influence of preparation procedure and feed gas transients

Mikaela Wallin (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 31 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: SCR, ammonia, NOx, perovskites, metal oxide catalysts, microemulsion, zeolite H-ZSM-5, transient ammonia supplyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2014-01-10.
CPL Pubid: 172472

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Spektroskopi
Materialkemi
Katalys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Preparation of Mn, Fe and Co based perovskite catalysts using microemulsions


Selective catalytic reduction of NOx with NH3 over H-ZSM-5: Influence of transient ammonia supply


Examination

Datum: 2002-11-22
Tid: 14:00
Lokal: KS101, Chalmers