CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Promoting catalytic oxidation for emission abatement using make-up gases

Martin Petersson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 34 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: catalytic oxidation, promotion, propane, carbon monoxide, ozone, sulfur dioxide, platinum, aluminaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2014-01-10.
CPL Pubid: 172469

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


SO2 promoted oxidation of ethyl acetate, ethanol and propane


Examination

Datum: 2002-06-11
Tid: 13:15
Lokal: KS101, Kemigården, Chalmers, Göteborg, Sweden