CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Induced low-temperature catalytic ignition by transient changes in the gas composition

Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 52 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: catalytic oxidation, carbon monoxide, low-temperature activity, light-off, catalytic ignition, transients, DRIFT, microkinetic modellingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 172467

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemisk fysik
Materialkemi
Katalys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Low-temperature CO oxidation over a Pt/Al2O3 monolith catalyst investigated by step-response experiments and simulations


Periodic control for improved low-temperature catalytic activity


Induced low temperature catalytic ignition by transient changes in the gas composition


Examination

Datum: 2002-03-27
Tid: 10:00
Lokal: KC, Kemigården 4, Chalmers, Göteborg, Sweden