CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow dynamics of exhaust aftertreatment systems

Fredrik Ekström (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 54 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: CFD, catalytic converter, pressure drop, exhaust, flow distribution, heat and mass transferDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2014-01-15.
CPL Pubid: 172455

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2002-12-13
Tid: 13:00
Lokal: KS101, Kemigården, Chalmers, Göteborg, Sweden