CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Density functional studies of molecular adsorption on metal oxides -NOx storage on BaO and CO oxidation over Co3O4

Peter Broqvist (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 38 s.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemisk fysik
Katalys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Characterization of NOx species adsorbed on BaO: Experiment and theory


A DFT Study on CO Oxidation over Co3O4


NOx storage on BaO(100) surface from first principles: a two channel scenario


Examination

Datum: 2003-01-21
Tid: 10:15
Lokal: 10:an, Kemigården 4, Chalmers, Göteborg, Sweden