CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The difficulties of visualizing that which we do not know and that which we cannot see

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Audiovisual Thinking Vol. 3 (2011),
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172435

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Medievetenskap
Filmvetenskap
Information Technology

Chalmers infrastruktur