CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Catalysts for automotive exhaust cleaning -Aspects on TWC deactivation and lean NOx reduction

Dongmei Zhao (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : University of Gothenburg, 2005. ISBN: 91-628-6538-2.- 54 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172434

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Materialkemi
Katalys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Mechanistic Study of the Influence of the Surface Acidity on Lean NO2 Reduction by Propane in HZSM-5


Performance study of 48 road-aged commercial three way catalytic converters


Catalytic and mechanistic study of lean NO2 reduction by isobutane and propane over HZSM-5.


Lean Reduction of NO2 by Saturated Hydrocarbons over Acidic Zeolite Mordenite


Examination

Datum: 2005-06-10
Tid: 10:15
Lokal: KC, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden
Opponent: Dr. Jens Sehested, Haldor Topsoe A/S, Lyngby, Denmark