CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Caught

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Audiovisual Thinking Vol. 3 (2011),
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172432

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Medieteknik
Medievetenskap
Filmvetenskap
Information Technology

Chalmers infrastruktur