CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Authentic negotiated assessment in course working with media technology for the visual effects industry

Thommy Eriksson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Pedagogical Posters Day (2004)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172431

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Lärande
Subject didactics

Chalmers infrastruktur