CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vart tog bostadsplanerna vägen?

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Göteborgs-Posten 24.8 2005. (2005)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-03-23.
CPL Pubid: 17243

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur