CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Desktop VR and film making – case studies of how collaborative virtual reality can be used in the production design process

Thommy Eriksson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Maria Spante (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Virtual Team Forum (2005)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172427

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Kommunikationsvetenskap
Filmvetenskap
Information Technology

Chalmers infrastruktur