CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Will Global Warming Stop if I Stop My Car?

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Adlerbert Research Foundation Jubilee Conference (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Medievetenskap
Kommunikationsvetenskap
Design
Information Technology

Chalmers infrastruktur