CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att utveckla nätverk för IKT-pedagogik inom högre utbildning

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Maria Sunnerstam
NU2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Medieteknik
Pedagogik
Lärande
Kommunikationsvetenskap
Mänsklig interaktion med IKT
Information Technology
Subject didactics

Chalmers infrastruktur