CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Comparison of Online Communication in Distance Education and in Conventional Education

Thommy Eriksson (Chalmers Medialab) ; Sergei Muchin (Chalmers Medialab) ; Anthony Goller
Frontiers in Education (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172422

 

Institutioner (Chalmers)

Chalmers Medialab (1998-2002)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Pedagogik
Lärande
Kommunikationsvetenskap
Information Technology

Chalmers infrastruktur