CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Virtual Film Crew Project – work in progress on Film Making Using Online Communities, Computer Mediated Communication and Collaborative VR

Thommy Eriksson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Sofia Sundström ; Elinor Thelander
8th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172421

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Kommunikationsvetenskap
Design
Filmvetenskap
Information Technology

Chalmers infrastruktur