CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental studies of NOx storage catalysts -Preparation, characterisation, NOx regeneration and sulfur deactivation

Hussam Abdulhamid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. ISBN: 91-7291-807-1.- 52 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: NOx storage, NOx reduction, lean-burn, precious metal, reducing agents, H2, CO, C3H6, C3H8, DRIFT, sulfur poisoning, SO2, H2ODen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 172420