CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating movie making and virtual reality – creating new opportunities

Thommy Eriksson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Odd Tullberg (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
AVR III (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172418

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Medievetenskap
Kommunikationsvetenskap
Filmvetenskap
Kulturstudier
Information Technology

Chalmers infrastruktur