CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Negotiated and authentic assessment with focus on creative processes – case studies from courses in digital media

Thommy Eriksson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Designs on e-learning (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172417

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Didaktik
Lärande
Subject didactics

Chalmers infrastruktur