CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Who’s in charge? – controlling course production at Chalmers and University of Gothenburg

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Elisabeth Saalman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Maria Sunnerstam
Konferens om undervisning och lärande (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-01-29.
CPL Pubid: 172416

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogik
Didaktik
Lärande

Chalmers infrastruktur