CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Objectification and subjectification of students, teachers and knowledge in examination practices

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Konferens om undervisning och lärande (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2013-04-19.
CPL Pubid: 172415

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Didaktik
Lärande

Chalmers infrastruktur