CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spillover phenomena for H2 assisted NO oxidation over Ag-Al2O3

Muhammad Mufti Azis (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Hanna Härelind (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Derek Creaser (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
Presented at the 9th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, CAPoC9, Brussels, Belgium, August 29-31, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-29. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 172411

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur