CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Höghus vid Heden: Ett hafsigt hugskott för två miljarder kronor

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Göteborgs-Posten 3.4 2005 (2005)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-03-23.
CPL Pubid: 17240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur