CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industriemesssysteme zur Qualitätssteigerung von VLBI-Ergebnissen

M Hennes ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; C. Eschelbach
in Contributions to 14th International Conference on Engineering Surveying, ETH, Zürich, March 15-19 2004, ed. H. Ingensand, ISBN 3-906467-46-5 p. 107-118. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 1724

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur