CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Delaktighet i planeringen med stöd av GIS, visualisering och Internet.

Pernilla Jacobsson Korhonen (Institutionen för arkitektur)
Mapping and Image Science, Svenska kartografiska sällskapets tidskrift. (2005)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-03-23.
CPL Pubid: 17234

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur