CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methane and nitric oxide conversion over a catalyst dedicated for natural gas vehicles

Bengt Andersson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Neil Cruise (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Martin Lundén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Maria Hansson
Society of Automotive Engineers Technical Paper Series Vol. SP-1564 (2000), p. 33-40.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-28.
CPL Pubid: 172323

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur