CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low temperature CO oxidation over Co3O4/Al2O3

Jonas Jansson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Catalysis (0021-9517). Vol. 194 (2000), p. 55-60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-28.
CPL Pubid: 172322

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kinetik
Katalys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Low temperature CO oxidation over cobalt oxide