CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of pre-treatment on the low-temperature activity of Pt/Ceria

Anna Holmgren (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Fazlollah Azarnoush (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Applied Catalysis B: Environmental (0926-3373). Vol. 22 (1999), p. 49-61.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-28.
CPL Pubid: 172313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemisk fysik
Katalys

Chalmers infrastruktur