CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetics of the 2A + B2 => 2AB reaction complicated by spatial constraints for adsorption, formation of islands, and steps

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Surface Science (0039-6028). Vol. 413 (1998), p. 527-543.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-28.
CPL Pubid: 172304

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemisk fysik
Katalys

Chalmers infrastruktur