CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sol-gel coating of alumina bundle fibres

Anders Törncrona (Institutionen för teknisk kemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Jesper Brandt (Institutionen för materialteknik) ; Lars Löwendahl (Institutionen för teknisk kemi) ; Jan-Erik Otterstedt (Institutionen för teknisk kemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of the European Ceramic Society (0955-2219). Vol. 17 (1997), p. 1459-1465.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-28.
CPL Pubid: 172298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för materialteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemi
Katalys

Chalmers infrastruktur