CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unlock the rigidity and design for flexibility

Maria Spante ; Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Maria Sunnerstam ; Cammy Huang-De Voss ; Michael Axelsson
US-China Education Review (1548-6613). Vol. 7 (2010), 11,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-01-28. Senast ändrad 2016-01-27.
CPL Pubid: 172296

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Zoologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Lärande

Chalmers infrastruktur