CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reflections on Academic Video

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Inge Ejby Sørensen
Seminar.net : Media, technology and lifelong learning (1504-4831). Vol. 8 (2012), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-28.
CPL Pubid: 172295

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationsvetenskap
Bildkonst
Filmvetenskap

Chalmers infrastruktur