CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The active site on PdO for methane dissociation

Anders Hellman (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
14th International conferences on theoretical aspects of catalysis, Vlissingen, The Netherlands, June 26-30, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 172273

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)